КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

ДОПОМОГИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

МЕНЮ


11.02.2020 Підсумки діяльності КНП «ЦПМСД Гайсинської районної ради» в 2019 році та пріоритетні завдання на 2020 рік

Здоров’я населення є найважливішим критерієм якості життя, головним ресурсом для соціального та економічного розвитку окремих осіб і суспільства в цілому. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення. Поточний стан у системі охорони здоров’я району в цілому характеризується зниженням рівня показників захворюваності, стабілізацією показників смертності та інвалідності, в яких ключову роль продовжують відігравати неінфекційні захворювання, зокрема онкологічні, серцево-судинні та цереброваскулярні, хвороби обміну речовин.

Головною метою діяльності центру первинної медико-санітарної допомоги залишалися підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення раннього виявлення захворювань та їх ефективне лікування. Закладом також здійснювались заходи щодо профілактики захворювань та стимулювання населення до здорового способу життя, забезпечувалось в цілому надання пацієнтам медичних послуг, відповідно до чинного законодавства та фінансування.

Основним завданням закладу є надання медичних послуг населенню району з первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини. Це завдання реалізується відповідною структурою закладу, яку на сьогодні формують 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів, 22 фельдшерських пункти, клінічна лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ, адміністративно-господарський персонал тощо.


В 2017 році в на території обслуговування закладу були створені дві обʼєднаних територіальних громади (Краснопільська та Кунківська). Відокремлені заклади первинної медико-санітарної допомоги цими громадами не створювались.

Районний медичний центр здійснював надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, що уклало із лікарями закладу відповідні декларації. Станом на 01.01.2020 р. реалізували своє право на вибір лікаря первинної медичної допомоги в закладі понад 46,0 тис. осіб, з них дитячого віку – 9073. З лікарями міста укладено  32239 декларацій. Укладання декларацій та вибір лікаря здійснюється без врахування територіального принципу, відтак з лікарями АЗПСМ м. Гайсин уклали декларації значна кількість сільського населення. Частина населення району, яка ще не оформила декларацію і відповідно не обрала лікаря первинної медичної допомоги поки що продовжула обслуговуватися закладом, в першу чергу при невідкладних станах, тобто обслуговувалося все населення району, загальна кількість якого склала 55706 осіб.


Штатним розписом районного медичного центру було передбачено на кінець року 224,0 посади. Для порівняння – аналогічний період попереднього року – 228,75 посади. Таким чином, протягом року лише на 4,75 зменшена штатна чисельність. Кадровий склад медичних працівників закладу складає 147 осіб, з яких 32 лікарі (без інтернів), з них для надання первинної медико-санітарної допомоги – 29, загальна кількість середнього медичного персоналу – 113 осіб. Атестовані на категорії 59% лікарів та 65% середнього медичного персоналу. Штатні посади середнього          медперсоналу укомплектовані на 96,0%, штатні посади лікарів укомплектовані зайнятими на 97,0%, лікарів первинної медико-санітарної допомоги – на 100,0%. В 2019 році заклад поповнився двома сімейними лікарями.

В рамках реалізації програми «місцевих стимулів» проводиться навчання в  ВНМУ ім. М.І. Пирогова  за кошти місцевого бюджету 4-х студентів, майбутніх лікарів загальної практики-сімейної медицини для сільської місцевості. На їх навчання використано в 2019 році 48,2 тис. грн.

В 2020 році  будемо продовжувати працювати над вдосконаленням якісного рівня кадрового складу медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги, особливо сільської місцевості.

У 2019 році  проводилась робота щодо розвитку матеріально-технічної бази центру первинної медико-санітарної допомоги, оновлення його медичної апаратури, обладнання. Хочу відмітити велику увагу районної державної адміністрації,  районної ради, голів сільських рад   до проблем закладу в цілому і зокрема щодо питань матеріально-технічного забезпечення.

Великі обсяги робіт з реконструкцій та ремонту приміщень амбулаторій та ФАПів були проведені в попередні роки. Певна робота проведена і в 2019 році. Зокрема відремонтовані центральний та інші входи в будівлі АЗПСМ м. Гайсин (в т. ч. з облаштуванням навісів, пандусів, асфальтуванням прилеглої території), відремонтована реєстратура.


Переведені у нові відремонтовані приміщення кабінет здорової дитини та кабінет щеплення, палати денного стаціонару. Загальна вартість виконаних ремонтних робіт склала 259,2 тис. грн.


Заклад поповнений лікувально-діагностичною апаратурою. Зокрема закуплено 3 електрокардіографи, 28 спірометрів, 18 пульсоксиметрів, аналізатор гематологічний загальною вартістю 362,5 тис. грн. Придбані також 19 системних блоків та 20 багатофункціональних пристроїв (загальна вартість – 281,8 тис. грн.).


Як відомо, усі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини забезпечені санітарним автотранспортом, фельдшерські пункти – велосипедами.


Структурні підрозділи закладу на 100 і більше відсотків забезпечені оснащенням з основного списку табелю оснащення закладу (в т.ч. тонометрами, пульсоксиметрами, отоофтальмоскопами, електрокардіографами, телеметричними пристроями, пікфлуометрами, глюкометрами, сумками лікаря та медичної сестри, сумками-холодильниками, комп’ютерним обладнанням, медичною інформаційною системою та іншим оснащенням).

Також досягнуто 100% забезпечення усіх структурних підрозділів та медичних працівників необхідним оснащенням, що відповідає нормам облаштування для покращення лікування серцево-судинних захворювань, перелік якого складається з 8 одиниць і моніторинг забезпечення якими здійснюється Світовим банком. До переліку цього обладнання відносяться електрокардіографи, отоофтальмоскопи, глюкометри, тонометри, медичні ваги та інше обладнання.

Наразі актуальним питанням є забезпечення закладу обладнанням для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини, яке на даний час відсутнє.

В 2019 році в закладі продовжена робота щодо реалізації заходів з реформування системи охорони здоров′я на виконання Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». З  1 квітня 2018 року і по даний час здійснюється кампанія щодо вільного вибору населенням лікаря первинної медичної допомоги і оформлення відповідних декларацій. Як зазначалось вище реалізували своє право на вибір лікаря первинної медичної допомоги в закладі понад 46,0 тис. осіб.

16.01.2019 р. КНП «ЦП МСД Гайсинської РР» укладений договір з Національною службою здоров′я України на 2019 рік, що забезпечило фінансування закладу через цю службу. Відповідна робота проведена щодо укладання аналогічного договору на 2020 рік.

В 2019 році продовжена робота щодо комп’ютеризації та інформатизації робочих місць в закладі. В попередні роки були забезпечені комп’ютерами та медичною інформаційною системою робочі місця всіх лікарів. В минулому році комп’ютеризована реєстратура,також встановлені 3 робочі місця в лабораторії. Розпочати робота щодо комп’ютеризації робочих місць медичних сестер загальної практики. Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць в закладі – 38. 


На даний час направлення пацієнтів в лабораторію здійснюється сімейними лікарями через медичну інформаційну систему як і отримання результатів досліджень. Аналогічно здійснюється скерування хворих до лікарів-спеціалістів поліклінічного відділення ЦРЛ та отримання консультаційних висновків. Протягом ІІ півріччя 2019 року скеровано таким чином 3,1 тис. пацієнтів. З 01.01.2019 лікарями  розпочато і здійснюється ведення електронних медичних карт пацієнтів.

З травня 2019 року розширені можливості щодо попереднього запису на прийом до сімейного лікаря. Попередньо записатися на прийом до сімейного лікаря можна по телефону реєстратури, при безпосередньому звернення в реєстратуру, а також через медичний портал.


Для того, щоб розпочати користуватися медичним порталом пацієнту необхідно отримати індивідуальний ідентифікатор в реєстратурі закладу. Система попереднього запису забезпечує зникнення черг та економить час пацієнта. Вирішено питання і щодо прийому пацієнтів з гострими захворюваннями та ургентними станами. Щоденно функціонує черговий кабінет, який здійснює прийом таких хворих, а також забезпечує обслуговування викликів, що переадресовуються відділенням екстреної медичної допомоги. Протягом 2019 року в даному кабінеті надана медична допомога 2,3 тис. хворих, в т. ч. з проведенням виїздів 390 хворим. Працівники реєстратури надають консультативну допомогу пацієнтам з вирішення організаційних питань пов’язаних з прийомом лікарів.

В 2019 році відбулися суттєві зміни в організації роботи з проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності. Дані функції були передані з закладів вторинного рівня в центри первинної медико-санітарної допомоги. В закладі створена і функціонує лікарсько-консультативна комісія. Лікарі первинної ланки здійснюють експертизу тичасової втрати працездатності з видачею листка тимчасової непрацездатності з переважної більшості захворювань. Вони ж оформляють направлення для проходження хворими медико-соціальної експертизи в відповідних комісіях на предмет встановлення стійкої втрати працездатності.

Підсумовуючи роботу з реформування охорони здоровʼя в закладі в 2019 році зазначу, що усі завдання, які ставились перед закладом на цей рік згідно Закону та розпорядчих документів були виконані.

Лікарями ЦПМСД продовжена робота щодо виконання урядової програми «Доступні ліки». Протягом січня – березня 2019 року лікарями закладу для проведення амбулаторного лікування пацієнтів в рамках програми «Доступні ліки» видано 7144 рецепти, відпущено рецептів в аптечних закладах – 6632 (92,83% від виписаних). Сума відшкодування аптечним закладам за отримані пацієнтами ліки склала 425,0 тис. грн.

З квітня 2019 р. здійснюється виписка лікарями Центру ПМСД електронних рецептів. Протягом квітня – грудня місяців в рамках програми «Доступні ліки» виписано 18642 електронних рецепти, відпущено аптечними закладами – 15669 (84,0%).


В 2020 році програма продовжується і її виконання відноситься до пріоритетних завдань закладу.

В 2019 році значно покращився рівень забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні пільгових категорій населення. На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, загальна кількість яких склала 4,7 тис., у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань використано коштів на загальну суму 1 млн. 558,4 тис. грн. (попередній рік – всього 616,3 тис. грн. ), з них  на забезпечення дитини, що хворіє на фенілкетонурію спеціальними продуктами харчування використано коштів на суму 158,9 тис. грн.

Також можна відзначити  значне зростання рівня забезпечення інвалідів технічними засобами та предметами догляду, які отримали 79 осіб (з них 21 дитина) на загальну суму 430,4 тис. грн. (попередній рік – 144,2 тис. грн.). Слуховими апаратами забезпечено 6 осіб на суму 71,7 тис. грн.

Надалі хочу зупинитись ще на окремих медичних показниках діяльності закладу по наданню лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Показник смертності дітей є загальновизнаним індикатором здоровʼя нації, що віддзеркалює якість життя населення, рівень добробуту, розподіл соціальних і матеріальних благ у суспільстві, стан довкілля, рівень освіти і культури, ефективність профілактики захворювань, рівень доступності  і якості медичної допомоги. Основним інтегрованим показником є показник малюкової смертності (смертності дітей у віці до 1 року). В кінцевому результаті на цей показник працюють заклади усіх рівнів. Має значення і рівень репродуктивного здоров’я населення, своєчасність і якість диспансерного нагляду за вагітними, стан надання медичної допомоги в акушерських стаціонарах, рівень лікувально-профілактичної допомоги безпосередньо дітям першого року життя.

Протягом 2019 року зареєстровано 6 випадків смерті дітей у віці до 1 року. Показник смертності дітей першого року життя склав 12,9 на 1000 народжених. Випадків смерті дітей першого року життя поза стаціонаром як і випадків пологів на дому в 2019 році не було.  Одна дитина померла в стаціонарі ЦРЛ після проведеного лікування в обласних закладах,  всі інші (5) в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів м. Вінниці (ОПЦ – 4) та м. Київ (1).          Структура причин смертності: вроджені вади розвитку (50,0%), перинатальні стани (50,0%).

Коротко про стан захворюваності, яка є одним із критеріїв стану здоровʼя населення. Показник загальної захворюваності всього населення  знизився на 8,5% в порівнянні з даними попереднього року (18736 проти 20494 на 10,0 тис. населення), в цілому відповідає рівню середнього по області. Зниження характерне для населення різних вікових груп, більш суттєво виражене серед дітей до 14 років та підлітків. В структурі загальної захворюваності домінують хвороби системи кровообігу, органів дихання, ендокринної системи, органів травлення, кістково-м’язової системи. Структура загальної захворюваності в порівнянні з попереднім роком суттєво не змінилася.

Для показника первинної захворюваності характерне більш суттєве зниження, яке складає 23,0% (5033 проти 6571 у 2018 році). В розрізі контингентів населення за віковими групами спостерігається зниження показника первинної захворюваності в усіх вікових групах. Найбільше зниження первинної захворюваності серед дитячого та підліткового контингентів.

В структурі первинної захворюваності домінують хвороби органів дихання, системи кровообігу, кістково-м’язової системи, сечостатевої системи, органів травлення.

Впродовж останніх трьох років спостерігається зниження рівня первинної та загальної інвалідності серед дітей, що є позитивним результатом роботи. Зокрема в 2019 році зареєстровано 19 випадків первинної інвалідності у дітей проти 26 випадків в 2018 році.

Загальна потужність підрозділів  закладу – 915 відвідувань в зміну.

Кількість поліклінічних відвідувань до лікарів медичного центру первинної медико-санітарної допомоги склала 96,2 тис., з них дітей – 32,7 тис.  В порівнянні з попереднім роком загальна кількість відвідувань зменшилась на 20,0%. Зменшення відбулось за рахунок від

відувань з приводу захворювань як дорослого так і дитячого населення. Основними причинами є зниження рівнів первинної та загальної захворюваності. Кількість відвідувань лікарями пацієнтів на дому склала понад 7,0 тис. Як відомо,  на даний час робиться акцент на наданні медичної допомоги безпосередньо в амбулаторії, лікар і пацієнт сумісно вирішують питання щодо потреби в наданні медичної допомоги на дому.

Загальна кількість відвідувань медичних працівників ФАП (ФП) безпосередньо на фельдшерському пункті склала майже 77,0 тис., на дому –24,6 тис., що дещо поступається даним  попереднього року і є логічним, враховуючи зменшення кількості фельдшерських пунктів та чисельного складу медичних працівників.

Підрозділами ЦПМСД надається лікувально-профілактична допомога тимчасово переміщеним особам з Донецької, Луганської областей та АР Крим. На кінець 2019 року їх загальна кількість складала 271 особа, з них 61 дитина. В підрозділи ЦПМСД звернулось 88 осіб, з них 27 дітей.

В процесі комплексного лікування пацієнтів в закладі ефективно використовується денний стаціонар. Ліжковий фонд денного стаціонару складає 58 ліжок. Забезпеченість ліжками денного стаціонару – 12,6 на 10 тис. задекларованого населення. Проліковано протягом року  2,7 тис. хворих. Крім того, ще понад 1,5 тис. хворим надана медична допомога з організацією стаціонару вдома.

Проведена робота по наданню лікувально-профілактичної допомоги учасникам та інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції/операції обʼєднаних сил. На кінець звітного року перебували на обліку 320 учасників бойових дій (в т.ч. 303 учасників АТО/ООС), 34 інваліди війни (в т. ч. 29 учасників АТО/ООС), 348 учасників війни, 152 особи, що прирівняні за пільгами. В цілому за звітний рік відбулося зменшення даного контингенту на 564 осособи або на  40,0%. Всі групи на 100% охоплені профілактичним оглядом, отримали необхідне лікування та оздоровлення.

На проведення безкоштовного амбулаторного лікування використано 188,7 тис. грн. (2018 р. – 59,8 тис. грн.). В умовах денного стаціонару проліковано 665 осіб, в стаціонарі на дому – 695 хворих. Санаторно-курортним лікуванням охоплено 34 особи, в т. ч. 18 учасників АТО. Слуховими протезами забезпечено 5 осіб (100,0% від потреби), використано 40,7 тис. грн.

Медичним персоналом закладу систематично здійснювалась робота щодо специфічної профілактики інфекційних захворювань – проведення профілактичних щеплень. На 100% завершений первинний вакцинальний комплекс дітям у віці до 1 року проти гепатиту В, кору, краснухи та епідемічного паротиту, кашлюку, дифтерії та правця, на 98,1% від поліомієліту. Ревакцинацією дитячий контингент охоплений від 80,0% (поліомієліт) до 99,0% (кір, краснуха, епідпаротит, кашдюк, дифтерія, правець). Ревакцинація проти кашлюка, дифтерії, правця проведена 82,0% дорослого підлягаючого населення. Туберкулінодіагностику здійснено 1,6 тис. дітей. Вакцину заклад отримував шляхом централізованого постачання. Крім того, закуплено закладом 100 доз вакцини проти грипу на суму 18,9 тис. грн., яку використано для щеплення вагітних з групи ризику та медичних працівників. Також закуплено туберкуліну 4800 доз на суму 118,8 тис. грн.

Наступне питання – це заходи по боротьбі з туберкульозом.  Показник загальної захворюваності усіма формами активного туберкульозу в районі на рівні попереднього року і складає 95,1 на 100 тис. населення.  В 2019 році виявлено 16 хворих активними формами туберкульозу легень та 2 хворих з позалегеневими формами. Первинна захворюваність усіма формами туберкульозу в районі в порівнянні з попередніми роком суттєво знизилася з рівня 65,9 на 100 тис. населення до 32,3. Випадки захворювання серед дитячого контингенту не зареєстровані.

Протягом року проведено 16,8 тис. профілактичних рентгенгенологічних обстежень (попередній рік – 15,5 тис. обстежень). Туберкулінодіагностикою охоплено 1638 дітей  (попередній рік – 2374).

Проведення роботи, спрямованої на своєчасне виявлення туберкульозу є одним із пріоритетних завдань для медичних працівників закладу на поточний рік.

В звітному році забезпечена ефективна робота допоміжних діагностичних служб, зокрема лабораторної та функціональної діагностики. Здійснено лабораторними підрозділами понад 211,0 тис. лабораторних досліджень (попередній рік – 223,0 тис.). Враховуючи зниження рівня захворюваності та обсягів амбулаторних відвідувань зниження на 5,0% є цілком об’єктивним.  В кабінетах функціональної діагностики проведено 14,4 тис. тис. досліджень.

Невідʼємною складовою роботи медичних працівників закладу є проведення санітарно-освітніх заходів. Протягом звітного року в районній пресі було опубліковано 16 статей щодо діяльності закладу, лікарі закладу взяли участь в 33 радіовиступах по районному радіо, підготовлено 19 інформацій на інтернет-сайтах. Активно висвітлювався хід реалізації соціальних програм у сфері охорони здоровʼя.  Значна частина заміток в пресі, на інтерне-сайтах та радіовиступів стосувались саме висвітленню соціальних програм та реформи системи охорони здоровʼя. Крім висвітлення соціальних питань приділялась увага і підвищенню санітарної грамотності населення з питань профілактики та лікування тих чи інших захворювань.

 

     Головний лікар КНП «ЦПМСД Гайсинської районної ради»
     Тетяна КАЦАН


КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської міської ради" 2018-2021    

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International