КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

ДОПОМОГИ ГАЙСИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

МЕНЮ

Яку інформацію про пацієнта можна розголошувати

Усі медичні і немедичні дані про пацієнта є медичною таємницею. Водночас існують чітко визначені законом ситуації, коли медики не лише можуть, а мають надавати інформацію про пацієнта. Розповідаємо детально про правові аспекти цього питання і чим керуватися медикам, щоб їхні дії були правомірними.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО МЕДИЧНУ ТАЄМНИЦЮ

У контексті медичної таємниці одразу є три важливих моменти:

1. Пацієнт повинен мати повну інформацію про стан свого здоров’я - діагноз, способи лікування, можливі наслідки, прогноз розвитку хвороби. Навіть - і особливо - якщо йдеться про онкозахворювання, психічний розлад тощо.

2. Уся медична і немедична інформація про стан здоров’я пацієнта є медичною таємницею. Лікар, медсестра, будь-який інший медичний працівник чи інші особи, яким у зв'язку з виконанням їх про­фесійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, не мають права розголошувати будь-які відомості про пацієнта, крім перед­бачених законодавчими актами випадків. Зокрема забороняється надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

У кожному конкретному випадку лікар чи будь-який інший медпрацівник мусить чітко знати законодавчу норму, на підставі якої він надає медичну інформацію і розголошує медичну таємницю. Найчастіше підставою для надання медичної інформації є  запит, оформлений в установленому законом порядку.

3. Медики мають забезпечити анонімність пацієнта, якщо інформація, що становить лікарську таємницю, використовується в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі.
  

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ І ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН МОЖЕ РОЗГОЛОШУВАТИ ЛІКАР

Найбільш поширені випадки, у яких лікар має надавати інформацію про стан здоров’я пацієнта (правомірно порушувати медичну таємницю):

·  Інформацію про стан здоров’я неповнолітніх дітей медик має повідомляти батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам (ч.2 ст.285 Цивільного кодексу України, ст. 39 Закону “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).

·      Якщо пацієнт надає згоду на поширення такої інформації (ст. 21, ч. 2 Закону “Про інформацію”);

·      Наречені мають право бути взаємно обізнані про стан здоров'я (ст. 30 Сімейного кодексу України).

·   Повідомляти  про вчинене насильство  в сім'ї уповноважені підрозділи  органів Національної поліції і надавати інформацію  з питань попередження насильства в сім'ї на запит уповноважених органів (ст. 9 Закону “Про попередження насильства в сім’ї”).

·  Допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я людини та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для: 1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги; 2) провадження досудового розслідування, складання досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого органу з питань пробації (стаття 6 Закону “Про психіатричну допомогу”). Водночас забороняється без письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника та лікаря-психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка страждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахівцями при наданні їй психіатричної допомоги.

·  Інформація про результати тестування на ВІЛ, про наявність або відсутність в людини ВІЛ-інфекції дозволяється лише: особі, стосовно якої було проведено тестування, батькам чи іншим законним представникам такої особи; іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров’я – винятково у зв’язку з лікуванням цієї особи; іншим третім особам – лише за рішенням суду в установлених законом випадках (ч. 4 ст. 13 Закону “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”).

·    Відомості про лікування людини в наркологічному закладі можна надавати лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї людини до кримінальної або адміністративної відповідальності (ст. 14, ч. 5 Закону “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”).

·   У разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті, ознайомлюватись з висновками щодо причин смерті (ч. 4 ст. 285 Цивільного кодексу України). Крім того, при підготовці відповіді на запити, в тому числі адвокатські, у законодавчо встановлених випадках допускається розголошення медичної таємниці. Таким випадком може бути те, що надання інформації слугуватиме інтересам рідних, близьких, спадкоємців померлого, наприклад, для відшкодування шкоди, заподіяної смертю особи. У процесуальному документі доречно буде зазначити, що документи, які витребуються, необхідні для захисту своїх інтересів (для захисту інтересів клієнта – для правників) як спадкоємця, у зв’язку зі смертю, наприклад, чоловіка (дружини);

·  Під час судових розглядів, коли для реалізації своїх прав (забезпечення прав клієнтів — для юристів) необхідна інформац ія, яка становить об’єкт медичної таємниці та не підлягає розголошенню. Витребувати такі відомості можна в процесі розгляду справи в суді, подавши клопотання про витребування доказів на підставі ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України.

ДЕ ЗАКРІПЛЕНО ПРАВО ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАЦІЄНТА

Право на надання інформації про пацієнта регулюється такими законами і нормативно-правовими актами:

·      Конституція України (статті 32 (ч. 2), 34 (ч. 3);

·      Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України (статті 39 (ч. 2, 5), 39-1, 40, 43 (ч. 1);

·      Кримінальний кодекс України (статті 132, 145);

·      Цивільний кодекс України (статті 285 (ч. 2, 4), 286);

·      Сімейний кодекс України (стаття 30);

·      Про інформацію: Закон України (стаття 21 (ч. 2);

·      Про доступ до публічної інформації: Закон України (статті 6, 7, 10);

·      Про захист персональних даних: Закон України (статті 14, 16, 21, 24);

·      Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України (стаття 7);

·      Про попередження насильства в сім’ї: Закон України (стаття 9);

·      Про психіатричну допомогу: Закон України (стаття 6);

·      Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України (стаття 13);

·      Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України (стаття 14 (ч. 5);

·      Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. (стаття 26 (ч. 2);

Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 05.07.2001 р. (стаття 18).


КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради" 2018-2019     

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International