КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

ДОПОМОГИ ГАЙСИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

МЕНЮ

Історія розвитку та становлення КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Комунальна установа «Гайсинський РМЦПМСД» в певній мірі є спадкоємницею медичних закладів, які надавали амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню району та були засновані наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття.  До 1917 року в  селах району були відкриті і працювали приватна лікарня на 10 ліжок в с. Гранові (з 1900 р.), яку обслуговували двоє фельдшерів, а також чотири фельдшерських пункти в наступних селах: Губник (1904 р.),Ярмолинці (1910 р.), Степашки (1916р.), Зятківці(1917 р.).

Із встановленням Радянської влади з червня 1920 року на Гайсинщині здійснюються заходи щодо вдосконалення організації надання медичної допомоги населенню району. Поступово відбувається розширення мережі амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів в районі. Напередодні Великої Вітчизняної війни уже функціонували 4 дільничні лікарні, 3 лікарські амбулаторії, 12 фельдшерських пунктів.

Після звільнення в березні 1944 рокуГайсинщини від німецько-фашистських загарбників розпочалося відновлення системи охорони здоров’я. Були відновлені і розпочали роботу Гранівська лікарня, 3 лікарських амбулаторії, 12 фельдшерських пунктів. 

1946 – 1966 роки були роками бурхливого розвитку охорони здоров'я на території району. За цей час відкрито 7 дільничних лікарень, 38 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, 15 колгоспних пологових будинки, 5 оздоровчих пунктів. В 1966 році в районі функціонує 12 лікарень, які обслуговує персонал у складі 81 лікаря, 301 середнього медичного працівника, 305 осіб молодшого та технічного персоналу.

Найбільш плідним в розвитку охорони здоров'я району був послідуючий період. В цей час розширюється та оновлюється мережа сільських лікувально-профілактичних закладів. Зокрема вводяться в експлуатацію нові корпуси лікарень в наступних селах: Кіблич (1967р.),Зятківці (1969р.), Гранів (1987 р.), Краснопілка(1987р.), Губник (1990 р.), Носівці (1990 р.),Ярмолинці (1995 р.). Відкривається Кунківськасільська амбулаторія (1995 р.), побудовані нові приміщення ряду фельдшерсько-акушерських пунктів. Здійснюється великий об'єм роботи щодо газифікації ряду лікувально-профілактичних закладів.

В 2010 році мережа системи охорони здоров’я району складалася з 50 лікувально-профілактичних закладів (центральна районна лікарня, дитяча лікарня, 9 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 сільська лікарська амбулаторія, 24 фельдшерсько-акушерських та 14 фельдшерських пунктів).

З метою покращення рівня первинної медико-санітарної допомоги, раціонального використання матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів, у відповідності до вимог щодо реформування системи охорони здоров’я рішенням 3 сесії 6 скликання Гайсинської районної ради від 30.12.2010 р. створено комунальну установу «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», яка об’єднала усі діючі на той часФАПи (ФП), сільські амбулаторії, а також підрозділи первинного рівня надання медичної допомоги ЦРЛ та дитячої лікарні з централізованим керівництвом та фінансуванням. Відповідно до цього рішення усі підрозділи первинної медико-санітарної допомоги були виведені з складу Гайсинської ЦРЛ та сформували КУ «Гайсинський РМЦ ПМСД».

На сьогодні структуру КУ «ГайсинськийРМЦ ПМСД» формують наступні підрозділи, які забезпечують надання населенню району медичної допомоги на первинному рівні:  

-  амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 та №2 м. Гайсин;

-  8 сільських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;

-  25 фельдшерсько-акушерських пункти;

-  14 фельдшерських пунктів;

-   клінічна лабораторія;

-   кабінети функціональної діагностики, фізіотерапевтичні кабінети та ін. 

Функціонують інформаційно-аналітичний відділ, адміністративні та господарські підрозділи.

Потужність амбулаторно-поліклінічних підрозділів складає 805 відвідувань в зміну. Щорічна кількість відвідувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів близько 180 тис., кількість відвідувань лікарями хворих удома – понад 32 тис. При  амбулаторно-поліклінічних підрозділах розгорнуто 151 ліжко денного стаціонару, на яких щорічно лікується понад 5 тис. хворих.

Колектив установи складає 332 особи, з яких лікарів – 38, середній медичний персонал – 197, молодший медичний персонал – 55, інший персонал – 42.  Колективом проводиться систематична робота щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів, приведення споруд установи у відповідність до сучасних будівельних вимог, впровадження медичних стандартів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, системи індикаторів якості роботи медичних працівників, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування.

 

 

 

 

 

 

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради" 2018-2019     

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International