КУ "Гайсинський районний медичний центр

первинної медико-санітарної допомоги"

Історія розвитку та становлення КУ «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Комунальна установа «Гайсинський РМЦПМСД» в певній мірі є спадкоємницею медичних закладів, які надавали амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню району та були засновані наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття.  До 1917 року в  селах району були відкриті і працювали приватна лікарня на 10 ліжок в с. Гранові (з 1900 р.), яку обслуговували двоє фельдшерів, а також чотири фельдшерських пункти в наступних селах: Губник (1904 р.),Ярмолинці (1910 р.), Степашки (1916р.), Зятківці(1917 р.).

Із встановленням Радянської влади з червня 1920 року на Гайсинщині здійснюються заходи щодо вдосконалення організації надання медичної допомоги населенню району. Поступово відбувається розширення мережі амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів в районі. Напередодні Великої Вітчизняної війни уже функціонували 4 дільничні лікарні, 3 лікарські амбулаторії, 12 фельдшерських пунктів.

Після звільнення в березні 1944 рокуГайсинщини від німецько-фашистських загарбників розпочалося відновлення системи охорони здоров’я. Були відновлені і розпочали роботу Гранівська лікарня, 3 лікарських амбулаторії, 12 фельдшерських пунктів. 

1946 – 1966 роки були роками бурхливого розвитку охорони здоров'я на території району. За цей час відкрито 7 дільничних лікарень, 38 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, 15 колгоспних пологових будинки, 5 оздоровчих пунктів. В 1966 році в районі функціонує 12 лікарень, які обслуговує персонал у складі 81 лікаря, 301 середнього медичного працівника, 305 осіб молодшого та технічного персоналу.

Найбільш плідним в розвитку охорони здоров'я району був послідуючий період. В цей час розширюється та оновлюється мережа сільських лікувально-профілактичних закладів. Зокрема вводяться в експлуатацію нові корпуси лікарень в наступних селах: Кіблич (1967р.),Зятківці (1969р.), Гранів (1987 р.), Краснопілка(1987р.), Губник (1990 р.), Носівці (1990 р.),Ярмолинці (1995 р.). Відкривається Кунківськасільська амбулаторія (1995 р.), побудовані нові приміщення ряду фельдшерсько-акушерських пунктів. Здійснюється великий об'єм роботи щодо газифікації ряду лікувально-профілактичних закладів.

В 2010 році мережа системи охорони здоров’я району складалася з 50 лікувально-профілактичних закладів (центральна районна лікарня, дитяча лікарня, 9 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 сільська лікарська амбулаторія, 24 фельдшерсько-акушерських та 14 фельдшерських пунктів).

З метою покращення рівня первинної медико-санітарної допомоги, раціонального використання матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів, у відповідності до вимог щодо реформування системи охорони здоров’я рішенням 3 сесії 6 скликання Гайсинської районної ради від 30.12.2010 р. створено комунальну установу «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», яка об’єднала усі діючі на той часФАПи (ФП), сільські амбулаторії, а також підрозділи первинного рівня надання медичної допомоги ЦРЛ та дитячої лікарні з централізованим керівництвом та фінансуванням. Відповідно до цього рішення усі підрозділи первинної медико-санітарної допомоги були виведені з складу Гайсинської ЦРЛ та сформували КУ «Гайсинський РМЦ ПМСД».

На сьогодні структуру КУ «ГайсинськийРМЦ ПМСД» формують наступні підрозділи, які забезпечують надання населенню району медичної допомоги на первинному рівні:  

-  амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 та №2 м. Гайсин;

-  8 сільських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;

-  25 фельдшерсько-акушерських пункти;

-  14 фельдшерських пунктів;

-   клінічна лабораторія;

-   кабінети функціональної діагностики, фізіотерапевтичні кабінети та ін. 

Функціонують інформаційно-аналітичний відділ, адміністративні та господарські підрозділи.

Потужність амбулаторно-поліклінічних підрозділів складає 805 відвідувань в зміну. Щорічна кількість відвідувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів близько 180 тис., кількість відвідувань лікарями хворих удома – понад 32 тис. При  амбулаторно-поліклінічних підрозділах розгорнуто 151 ліжко денного стаціонару, на яких щорічно лікується понад 5 тис. хворих.

Колектив установи складає 332 особи, з яких лікарів – 38, середній медичний персонал – 197, молодший медичний персонал – 55, інший персонал – 42.  Колективом проводиться систематична робота щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів, приведення споруд установи у відповідність до сучасних будівельних вимог, впровадження медичних стандартів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, системи індикаторів якості роботи медичних працівників, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування.